wz

Osadní výbor

Obec Úherce je ze správního hlediska jednou z částí města Dobrovice.

Ke 4. říjnu 2010 měla naše obec celkem 310 obyvatel (154 mužů a 156 žen).

Osadní výbor


Nové složení osadního výboru Úherce - leden 2015
Iva Musilová - předsedkyně
Jan Reitr
Hanka Hlaváčová
Marcela Veselá
Martina Chumlenová
Václav Novotný
Miloslav Antošek

Pokud má kdokoliv z občanů jakýkoliv návrh, dotaz či podnět můžete využít mailovou adresu:
osadnivybor.uherce@seznam.cz

Schůze osadního výboru a další dokumenty


6.12.2016
Plán investic a akcí na rok 2017
Zde nalezenete detailní přehled plánovaných akcí a investic.

23.8.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

30.6.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

20.4.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

16.3.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

24.2.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

19.1.2016
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

4.11.2015
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

12.7.2015
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

14.6.2015
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

5.2.2015
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

7.1.2015
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

10.12.2014
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

20.11.2014
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

23.10.2014
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

28.9.2012
Vyjádření MÚ Dobrovice k otázce stavby chodníku
Zde nalezenete vyjádření MÚ Dobrovice.

17.6.2012
Žádost osadního výboru ohledně stavby chodníku
Zde nalezenete text žádosti.

20.11.2011
Schůze osadního výboru

10.7.2011
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

24.5.2011
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

10.3.1.2011
Vyhodnocení aknety
Zde nalezenete vyhodnocení z ankety hodnotící činnost osadního výboru.
24.1.2011
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis ze schůze a přehled navrhovaných opatření, který bude předložen k projednání Radě města Dobrovice.

6.1.2011
Schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

22.11.2010 - Anketa
Podobně jako městskému zastupitelstvu končí funkční období i našemu osadnímu výboru. Rádi bychom znali váš názor na jeho dosavadní činnost, budoucí personální složení a náměty pro další práci. Prosíme v případě vašeho zájmu o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Pro odevzdání tohoto anketního lístku můžete použít poštovní schránku, která je nově umístěna na dveřích bývalého MNV (nyní knihovna a volební místnost) – tzv. „Ouřecká vrba“. Pro připomínky můžete použít jakýkoliv papír, nejenom tento formulář, pokud se bude chtít třeba vyjádřit více členů domácnosti. Možnost vhazování připomínek touto formou zůstane i do budoucna a rádi bychom, aby se „Ouřecká vrba“ co nejvíce využívala (podobně jako návštěvní kniha nebo e-mail z internetových stránek). Můžete použít i poštovní schránky kohokoliv ze členů osadního výboru, případně je možné vyplněný formulář poslat také e-mailem - viz výše.

18.1.2010
Vyjádření osadního výboru k problematice místní prodejny - bude projednáváno v radě města Dobrovice.

9.12.2009
Veřejná schůze osadního výboru za účasti místostarosty Dobrovice pana Sedláčka.

27.11.2008
Veřejná schůze osadního výboru

29.4.2008
Veřejná schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

18.8.2007
Schůze osadního výboru
Hlavním tématem této schůze byla příprava na Fadrhonsovu Dobrovici. Zde nalezenete zápis.

29.7.2007
Zpráva o stavu komunikací
Osadní výbor zpracoval přehlednou zprávu o stavu komunikací v naší obci. Tato zpráva byla předána vedení města Dobrovice. Některé ve zprávě zmiňované problémy jsou v současnosti již vyřešeny a ostatní se snad vyřeší v dohledné době. Kompletní zprávu naleznete zde: Zpráva o stavu komunikací

25.7.2007
Město Dobrovice vyhlásilo výběrové řízení na pronájem prodejny v Úhercích
Celé znění viz.výběrové řízení

17.7.2007
Mimořádná schůze osadního výboru
Zde nalezenete zápis.

18.4.2007
Veřejná schůze proběhla v hospodě U Kožicha za poměrně hojné účasti obyvatel obce.
Zde nalezenete zápis.

Volba vzhledu webu: Olive Grass Pink Kontaktní mail: svatka.urbanova@quick.cz