SDH Úherce

Sbor dobrovolných hasičů Úherce

Sbor dobrovolných hasičů Ouřece (dnes Úherce) byl založen již v roce 1883, kdy se do něho přihlásilo 16 místních občanů. Po založení sboru zasahovali hasiči při několika požárech přímo v naší obci, ale i mimo ni. Požáry byly registrovány i v době poměrně nedávné, kdy hlavními příčinami byly neopatrnost a úmysl.

Vedení sboru

Starosta Přemysl Musil ml.
Místostarosta Jaroslav Hložek st.
Velitel Tomáš Hlaváč
Zástupce velitele Dušan Misík
Strojník Karel Levenec ml.
Hospodářka Iva Musilová
Jednatel Karel Levenec ml.
Mechan. zázemí Miloš Chumlen

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.