Rubrika: Zápisy osadního výboru

0

Zápis ze dne 2.11.2017

OSADNÍ VÝBOR Schůzka ze dne 2.11.2017 Přítomni: I. Musilová, H. Hlaváčová, M. Chumlenová, M. Antošek, J. Reitr, M. Veselá Omluveni: V. Novotný Body jednání: Plán investic na rok 2018 a) přívod vody do brůdku...

0

Zápis ze dne 14.5.2017

Zápis ze dne 14.5.2017 Přítomní: I. Musilová, H. Hlaváčová, V. Novotný, M. Antošek, M. Veselá Omluveni: M. Chumlenová, J. Reitr Body jednání: Žádost mysliveckého spolku Květník Charvátce o výpůjčku pozemků v k.ú. Úherce – na...

0

Zápis ze dne 8.3.2017

Zápis ze dne 8.3.2017 Přítomní: I. Musilová, H. Hlaváčová, J. Reitr, V. Novotný, M. Antošek, M. Veselá Omluveni: M. Chumlenová Body jednání: Projednán úklid koupaliště – čaroděj. vatry, objednán kontejner na odpad, úklid zajistí...

0

Zápis ze dne 27.9.2016

Zápis ze dne 27.9.2016 Přítomní: I. Musilová, H. Hlaváčová, M. Chumlenová, J. Reitr, V. Novotný, M. Antošek Omluveni: M. Veselá Body jednání: Projednání – vyjádření se k žádosti o prodeji části pozemku parc. č....

0

Zápis ze dne 23.8.2016

Zápis ze dne 23.8.2016 Přítomní: Iva Musilová, Hana Hlaváčová, Marcela Veselá, Martina Chumlenová, a hasičky Úherce Body jednání: Organizace akce Rozloučení s prázdninami – 10.9.2016 od 15h na koupališti Posun termínu z 3.9. na 10.9. Domluveno...